در حال بارگیری پلیر . . .

کبوتر گرو .کبوتر پرشی .کبوتر دیوار تهران - فیلم

فروش کبوتر در تعداد 10 عددی و یا بیشتر 09194138229 .تصاویر مربوط می شه به کبوترهای تهرانی کبکی سال 94 که مابین 6 ساعت تا 12/45 که اخر ین کفتر رکورد زده بر روی پشت بام .کفترهایکه نتوانسته اند در روزهای پرش 6 ساعت را پر کنند دیگر جایی برای قرار گرفتن در این مجوعه را نخواهند داشت وپشت دری محسوب می شوند .

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :