در حال بارگیری پلیر . . .

روتوایلر همبازی کودک - فیلم

سگ روتوایلر همبازی کودک و پرستار بچه. جالب اینجاس این سگ نگهبان که بسیار خطرناک هست بسیار عاطفی و دوستدار کودک است.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :