در حال بارگیری پلیر . . .

شیر 450 کیلویی - فیلم

داریوش خان سنگینترین شیر آفریقایی با وزن 450 کیلو گرم در سیرک پهلوان سیروس قهرمانی. کسانی که منبع میخوان که مطمئن بشن وزنش 450 کیلو گرمه به این آدرس مراجعه کنن. http://www.jamejamonline.ir/newspreview/966997720293196501

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :