در حال بارگیری پلیر . . .

بچه شیر فراری - فیلم

بچه های کلاس اول مدرسه دخترانه تقوای تهران در باغ وحش بودند که بچه شیری از ترس واکسن ، از قفس گریخت از میان بچه ها گذشت اما کارمند باغ وحش او را گرفت و معلم از او خواست تا چند لحظه ای شیر را نگه دارد تا بچه ها از نزدیک این حیوان را ببینند...

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :