در حال بارگیری پلیر . . .

Dorpersheep Breeding - فیلم

حدود ۶۰ سال پیش از دو نژاد (بلک هد پرزین) دنمبه دار ایرانی که با خشکی و کم آبی سازگار است و ( دورسیت هورن) شاخ دار که یک نژاد گوشتی انگیسی است در دانشگاه کشاورزی آفریقای جنوبی به اتفاق مهاجرهای هلندی پرورش داده شد که امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته در دامداری از این نژاد برای اصلاح نژادهای گوسفندهای داخلی استفاده میشود به دلیل اینکه خوایص خیلی خوبی دارد.۱- در مقابل بیماریهای دامی خیلی مقاوم میباشد. در مقابل زخم سم دامی نیز مقاوم است. ۲- در مناطق خشک و کویری وکم علف وکم آب سازگار است

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :