در حال بارگیری پلیر . . .

طوطی ملنگوی عاشق مناجات - فیلم

در این فیلم کوتاه این طوطی از نوای دلنشین دعا لذت برده و به نوعی آنرا نمایش میدهد.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :