در حال بارگیری پلیر . . .

پشه ها چگونه خون می مکند +ویدیو - فیلم

روزنامه کالیفرنیایی KQED فیلمی را از جزئیات روند مکیدن خون انسان توسط پشه ها نشان می دهد.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :