در حال بارگیری پلیر . . .

روند تکامل و بوجود آمدن پستانداران (بینهایت شگفت انگیز) - فیلم

نکته:"هدف ما از این کلیپ تایید تکامل انسان از میمون نیست"نخستین ماهی ها که بسیار ساده بودن طی میلیون ها سال دارای دست و پا شدن و با بوجود آمدن خشکی ها پا به خشکی گذاشتند.سپس دوزیست ها بوجود آمدن و دوزیست ها با میلیون ها سال زندگی در خشکی به خزنده تبدیل شدن و نخستین تخم های سفت نیز بوجود امد و بعضی از خرنده ها رو به بچه زایی آوردن و به تدریج دارای سیستمی شدن همانند سیستم پستانداران و ...

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :