در حال بارگیری پلیر . . .

شکار روباه توسط عقاب طلایی (Golden eagle) - فیلم

عقاب های طلایی دارای شش زیر گونه در کل جهان می باشند. بزرگترین جثه را در این زیرگونه ها، عقاب های طلایی هیمالیایی دارند. طول متوسط بال هایشان ۲٫۲۱ متر است.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :