در حال بارگیری پلیر . . .

شكار گراز توسط پلنگ - فیلم

پلنگ كه لانه گراز ها را یافته است آهسته نزدیك شده و در میان بوته ها در كمین شكار پنهان می شود. گراز ماده سرش از لانه پیدا است و بوی خطر را احساس كرده است. او در یك لحظه از لانه بیرون می دود و بچه گرازها نیز مادر را تعقیب می كنند. فاصله كمینگاه پلنگ با لانه گرازها اندك است. یكی از آنها مستقیم به سوی شكارچی رفته و پلنگ فرصت را از دست نمی دهد. به هر حال، این داستان دو زندگی است كه به هم ارتباط دارند. گراز و پلنگ، شكار و شكارچی. پلنگ لاشه گراز را به بالای درخت می برد. او با موفقیت در شكارش می تواند روزی دیگر را

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :