در حال بارگیری پلیر . . .

باشگاه مدرسه سگ ها Dogs School Club - فیلم

در جهان امروز ، در هر ساعت برای بهتر زندگی کردن انسانها راه و روش های گوناگون و امکانات مختلفی مطرح و تولید می شوند ، یکی از دیرینه ترین امکاناتی که برای بهتر و راحت تر زندگی کردن انسانها به کار برده شده ، استفاده از توانائی های حیوانات بوده است ، و این توانائی ها در عرصه های مختلفی اعم از کشاورزی ، حمل و نقل ، امنیت و بسیاری موارد دیگر استفاده شده است . یکی از حیواناتی که بیشتر از پانزده هزار سال قبل در کنار انسان زندگی می کرده ، سگ ها می باشند . از دیرباز تا کنون نژاد های مختلف سگ سانان در بسیاری از موارد

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :