در حال بارگیری پلیر . . .

حیوانات شگفت انگیزند ... تصاویر بسیار بسیار زیبا ... - فیلم

گاهی فکر میکنیم خدا فراموشمون کرده ، صدامون رو نمیشنوه … دیگه دوستمون نداره ! غافل از اینکه همین نفسی که همین لحظه میکشیم بزرگترین و محکمترین سند دنیاست برای اثبات اینکه خدا هنوزم دوستمون داره ... لایک و نظر فراموش نشه ...

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :