در حال بارگیری پلیر . . .

مستند پرندگان روستای غفارکندی - فیلم

این فیلم توسط برادران جعفر و شاپور اهنگری درسالهای 92و94 ساخته شد برشی از این فیلم را میبینید. نوای طبیعت و بهار در لنگان عنوان دو مستندی است که از برنامه نردبان شبکه مستند پخش شد به کارگردانی برادران اهنگری.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :