در حال بارگیری پلیر . . .

حرکت خنده دار سگ کوچک - فیلم

سگ کوچک نژاد تریر پس از خوردن غذا همیشه بصورت جالبی روی زمین دراز کشیده و حرکت خنده دار میکند و همینکه او متوجه می شود که فیلمش را میگیرند خیلی سریع حرکتش را قطع کرده و با حالت متعجبی نگاه میکند

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :