در حال بارگیری پلیر . . .

اواز قناری رولر(Harz roller) - فیلم

نام دیگر این نژاد قناری «رولر آلمانی» و «رولر کوهستان هارز»می باشد. این نژاد قدیمی ترین و مشهورترین نژاد آوازخوان است که ابتدا در شهر تایرول به وجود آمد و سپس توسط معدن چیان تایرول به کوه های هارز برده شد http://www.unique-pet.ir/thread134.html

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :