در حال بارگیری پلیر . . .

رفع مشکل کم بینائی در بیمارستان دامپزشکی درین

نژاد: پیکینیز سن: 2 سال علت ارجاع: مشکوک به كم بینایی چون در برخی موارد در حین حرکت به اجسام برخورد میکند. با بررسی اولیه مشخص شد که در چشم چپ قسمتی از شبکیه جدا شده و احتمال برگشت وجود دارد و میتواند از عواملی مثل ژنتیکی - ضرب دیدگی باشد. بوسیله عکس سونوگرافی مشخص شد که چشم ها دید خیلی کمی دارد.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :