در حال بارگیری پلیر . . .

شیر خوردن بچه شتر

مزرعه حیوانات در ایران زیاد است. یکی از این مزارع متعلق به مرد شریفی به نام رضا گویا است. او پانزده سال پیش برای من زندگی با حیوانات را و لذت آن را توصیف کرد. این ویدیو مربوط به شیرخوردن بچه شتری از گله شترهای اوست.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :