در حال بارگیری پلیر . . .

این شکوفه نیست حشره است اشتباه نکنید!

یک نوع حشره که شبیه شکوفه های بهاری است. نام علمی این حشره Orchid Mantis است.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :