در حال بارگیری پلیر . . .

خوبى به حیوانات در ماه رمضان

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : اگر ستمى كه به حیوانات مى كنید بر شما بخشیده شود، بسیارى از گناهان شما بخشوده شده است . در روایت دیگرى آمده است كه از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) سؤال شد كه آیا خوبى كردن به حیوانات، پاداش دارد؟ فرمود: «آرى! براى خنك كردن هر صاحب جگرِ تشنه اى، اجرى است».

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :