در حال بارگیری پلیر . . .

زندگی مورچه ها

در این برنامه قصد داریم زندگی مورچه ها را برای شما به تصویر بکشیم و مورچه ها به صورت گروهی در هر کجا زندگی می کنند و همه سال در حال تهیه غذا و جمع آوری آن هستند و مورچه های قرمز شاخک ها یا دندان های تیزی دارند و مورچه های قرمز به یک عقرب سمی شکار می کنند و عقرب قصد فرار دارد ولی مورچه ها زیاد بوده و چنگال های بزرگی دارند و هقرب را از پای در می آورند و شکار می کنند و یک ملخ در کناری ایستاده است و مورچه ها به او حمله می کنند و او را می خورند و یک سوسک بزرگ روی برگ درختی نشسته است…

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :