در حال بارگیری پلیر . . .

طلسم عجیب برزیل در قاره اروپا

بازی در اروپا برای برزیل، به معنی ناکامی است. اتفاقی که همیشه، میفتد و هر دوره بدتر می شود.

فیلم های ورزشی :