در حال بارگیری پلیر . . .

گل های کاملا مشابه در دنیای فوتبال!

بعضی گلها، قبلا تکرار شده اند. البته این، دژاوو نیست. قبلا کسی عین همین گلها را زده است!

فیلم های ورزشی :

۲۰ تیر ۱۳۹۷
فیلم های ورزشی