در حال بارگیری پلیر . . .

تصادف لامبوریگنی هوراکان اسپایدر

همین که لامبورگینی به جای برخورد محکم با قسمت عقبی سیویک به زیر آن منتقل شده از صدمه غیرقابل جبران به سرنشینان خود جلوگیری کرده است.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :