در حال بارگیری پلیر . . .

این دُختربچه ۸ ساله بیش از صدبار مورد تجاوز داعش.-سوریه - فیلم

پزشک آلمانی می گوید صورت این دختربچه ۸۰ درصد دچار سوختگی شده است. وی بینی و گوش های خود را به طور کامل از دست داده است. بیش از ده ها عمل جراحی بر روی این دختربچه انجام شده است. این در حالی است که وی به بیش از ۳۰ عمل ترمیم پوست و استخوان دیگر نیز نیاز دارد.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :