در حال بارگیری پلیر . . .

شلیک نیمه اتوماتیک تفنگ بادی ابتکاری QDV - فیلم

QDV Mechanism با استفاده از این روش (QDV) میتوان بصورت متواتر تیر اندازی کرد

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :