در حال بارگیری پلیر . . .

دانلود پروژه سیستم خبره شناسایی احساس از روی تصویر - فیلم

TEHRANIT.NET تهران آی تی چهره، مهمترین ابزار ارتباط غیر کلامی است. از این نظر متخصصان کامپیوتر همواره سعی کرده اند بنحوی از این طریق نیز ارتباط انسان و ماشین را برقرار کنند. با انجام چنین کاری، ضمن تسهیل ارتباط انسان و ماشین بویژه برای افراد ناتوان جسمی، افقهای جدیدی برای کاربرد کامپیوتر نیز گشوده می شود. اتوماسیون فرایند آموزش، گرافیک کامپیوتری، بینایی روباتها، تشخیصی و معالجه بیماریهای روانی از

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :