در حال بارگیری پلیر . . .

تمرینات نظامی ارتش آمریکا - فیلم

نکته قابل توجه در این فیلم اینکه با وجود استقرار محل تمرینات در ایالات متحده فضای طراحی شده برای آموزش نیرو های آماتور همانند فضای کشورهای خاورمیانه طراحی شده به جملات عربی رو دیوار ها دقت کنید.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :