در حال بارگیری پلیر . . .

دختر سیزده ساله هندی پس از شصت و هشت روز روزه گرفتن - فیلم

دختر بچه ی که بر اثر جبر و اصرار خانواده اش، قربانی یک مراسم مذهبی در هندوستان شد. ارادهانای سیزده ساله که تنها فرزند خانواده اش بوده است، ظاهرا به خاطر اصرار والدین اش مبنی بر انجام مراسم دینی، مجبور می شود که شصت و هشت روز متوالی روزه بگیرد. بر اساس شکایت انجمن حقوق کودکان در شهر حیدر آباد هند، خانواده ی وی این کودک سیزده ساله اش را به منظور رونق بخشیدن کار و تجارت شخصی اش، دخترش را وادار به انجام این مراسم دینی می کند.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :