در حال بارگیری پلیر . . .

حمام چهارفصل اراک - فیلم

حمام چهار فصل از آثار باستانی شهر اراک و مربوط به اواخر دوره قاجار است. این بنا توسط حاج محمدابراهیم خوانساری (زاده ۱۲۳۲- درگذشت ۱۲۹۷)[۱] در زمان احمد شاه قاجار بنا نهاده شده است.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :