در حال بارگیری پلیر . . .

گزارش چله گئجه سی یا اول زمستان و شب یلدا در تبریز - فیلم

https://www.instagram.com/tabrizlinks به ترکی آذربایجانی Çillə Təbriz حال و هوای تبریز و شهرهای آذربایجان در سرمای اول زمستان از نگاه خبرنگار جمهوری آذربایجان / در خطه آذربایجان به مانند سایر نقاط ایران برای شب چله آداب و رسومی داشته و هندوانه و کرسی و پشمک و انار خریده میشود و خانواده دور هم جمع میشوند http://tabrizlinks.mihanblog.com/extrapage/azerbaijani_tradition

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :