در حال بارگیری پلیر . . .

روز کاری یک کشاورز - فیلم

در این فیلم جالب روز کاری یک کشاورز المانی از صبح زود تا شب با قرار دادن دوربین روی سر و فیلمبرداری نمایش داده شده است

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :