در حال بارگیری پلیر . . .

0تا100ساندرواتوماتیکحالت دندهDث11ثانیه130کیلومتر20ثانیه - فیلم

اتومبیل ساندرو یک چیز متفاوت با بقیه ماشینهای اتومات داره اونم اینکه درحالت اتومات وقتی ماشینو روی دندهDقرارمیدم شتاب0تا100بهتر از حالت تیپ ترونیک میشه که این حالت ساندرو برعکس تمام ماشینهای اتومات دیگه که اگه درکلیپ قبلیم با حالت تیپ ترونیک رفتم شدبین13تا14که درحالت Dاین کلیپ میشه 11که خیلی فرق میکنه نتیجه گیریی که من راجب این ماشین کردم حالت تیپ ترونیک این ماشین بیشترسرابلایها وحداکثرسرعت خوبه

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :