در حال بارگیری پلیر . . .

0تا120 سمندEF7تکسوز مدل92 - فیلم

ماشین فابریک یورو4 و دونفر سرنشین و لاستیک205.60.15/جاده کفی تایمش با کیلومتر10ثانیه شد(کفی زیر پدال یکم جمع شده بود و تا ته یکم جا داشت یعنی90درصد گاز تخته بود ولی با تخته ش ظاهرا تفاوت نداشت و1به2رو معمولی دادم) وGPSهم11.8/سمند - ef7 -

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :