در حال بارگیری پلیر . . .

مستند معجولات مجلل - فیلم

مستند پاسارگاد سازی معجولات مجلل شما را با جعل بزرگی به نام کورش و پاسارگاد آشنامی کند پاسارگاد سازی-جعلیات ایران باستان-هخامنشیان-کوروش-کورش-پاسارگاد بنایی جعلی-یهود-نژاد آریایی

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :