در حال بارگیری پلیر . . .

عارف-ای خدا (دنیا فقط دو روزه) - فیلم

وقتی میگن به آدم دنیا فقط دو روزه-آدم دلش میسوزه -ایخدا ایخدا ایخدا ای آدم که به گذشته یه لحظه چشم میدوزه-بیشتر دلش میسوزه-ای خدا ای خدا ای خدا ای -دنیا وفا نداره- چشمش حیا نداره-هیچکس وفا نداره- ایخدا ایخدا ایخدا ای-دلی میخواد از آهن-هر کی میخواد مثل من-اون وقت دووم میاره

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :