در حال بارگیری پلیر . . .

دکلمه ماه من، غصه چرا...؟ - فیلم

ماه من غم و اندوه اگر هم روزی، مثل باران بارید... یا دل شیشه ایت، از لب پنجره ی عشق،زمین خورد و شکست،با نگاهت به خدا،چتر شادی وا کن. و بگو با دل خود که خدا هست... خدا هست... خدا هست،هنوز...//تقدیم به...

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :