در حال بارگیری پلیر . . .

مرحوم امیر هوشنگ قطعه ای - فیلم

زندگی نامه وقسمتهایی از هنر نمایی زنده یاد امیر هوشنگ قطعه ای به همراه بخشی از گفتگو با ایشان

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :