در حال بارگیری پلیر . . .

دستگاه پرس ضربه ای ساخت کیان ماشین پرس - فیلم

پرس مکانیکی یا ضربه ای 160 تن ساخت صنایع ماشین سازی کیان پرس

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :