در حال بارگیری پلیر . . .

اشک شوق سهیلاجورکش قربانی فاجعه اسید پاشی اصفهان - فیلم

در این فیلم اشک شوق سهیلا جورکش قربانی فاجعه ی اسید پاشی اصفهان بعد از بدست آوردن بینایی اش را مشاهده می کنید. اطلاعات بیشتر: http://sedayiran.com/fa/news/112144

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :