در حال بارگیری پلیر . . .

مستند تکان دهنده اعتیاد زنان در زابل - فیلم

حکایت اعتیاد در زابل، روایتی است از زندگی زنان، دختران، کودکان و جنین هایی که قصه هر روز و ساعتشان در شیره کش خانه های این شهر رقم می خورد؛ چاردیواری هایی که شاهد حکایت های رنگ پریده زنان فروخته شده، دختران آسیب و کودکانی است که در پیچ زندگی گم شده .

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :