در حال بارگیری پلیر . . .

نگاهی به وضعیت کنونی محوطه و ساختمان در حال احداث اپل - فیلم

اپل در حال ساخت ساختمان و محوطه جدیدی برای کمپانی است و در این ویدیو وضعیت فعلی آن به تصویر کشیده شده است.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :