در حال بارگیری پلیر . . .

زندان زنان داعش - فیلم

فیلم زندان زنانی که جنایتکاران داعش به عنوان بردگان جنسی و #جهاد_نکاح از آنها استفاده می کردند.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :