در حال بارگیری پلیر . . .

تست و بررسی پاژن 6 سیلندر - فیلم

طی هفته ی گذشته با یاری تنی چند از دوستان فرصتی دست داد تا اتومبیل آفرود بیابانی پاژن 6 سیلندر را به بوته ی آزمایش بکشیم.اگر چه نکات مهم بسیاری در زمان اجرا و فیلم برداری از قلم افتاد اما با این حال دیدن این ویدئو را به مشتاقان اتومبیل های افرودی خصوصا پاژن توصیه می کنم. حاصل 7 ماه رانندگی با اتومبیل فوق طی ویدئویی چند دقیقه ای تقدیم شما بیننده ی عزیز می شود

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :