در حال بارگیری پلیر . . .

خط تولید زغال فشرده با کوره صنعتی وسنتی - فیلم

راه اندازی خط تولید زغال فشرده با کوره صنعتی وسنتی 989147557802+ 989145771804+ 989124172904+ www.tivamachine.com www.tiva-mashin.com

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :