در حال بارگیری پلیر . . .

سرود « ای دانش آموز ، دانش بیاموز » - فیلم

اجرای سرود توسط دانش آموزان مدرسه مرحوم سید صدر سیدی پر جنب و جوش ، چون موج دریا ای مرد فردا ، ای طفل امروز لحظه به لحظه ، یاد خدا کن با نور یزدان جان را برافروز ای دانش آموز ، دانش بیاموز ایران زمین را ، کن شاد و پیروز تو با نمازت ، پر می گشایی سوی خدایت ، در هر شب و روز تا در ره خود ، باشی موفق اجرای سراز بهر فردا ، ره توشه اندوز ای دانش آموز ، دانش بیاموز ایران زمین را ، کن شاد و پیروز

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :