در حال بارگیری پلیر . . .

درگ از10تا اخردنده3 پارس سال و سمندEF7 - فیلم

پارس سال مدل95 خودم فابریکه و سمندEF7مدل89 بوش داداش دانیال(گازش خالی بود و بنزین هم کم داشت) از بهترین دوستان بنده در اپارات هستش (تست کامل درگمون رو گذاشتم پلاکش رو ناخوانا کردم)اخر تست داداش دانیال زد دنده4که مسافت تموم شد/پارس درب عقب سمند اومد

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :