در حال بارگیری پلیر . . .

پارت بازیگری تیلور در فیلم The Giver - فیلم

فقط دو دقیقه بازی کرد ولی قشنگه :)

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :