در حال بارگیری پلیر . . .

خون آشام شدن گابریل در Lords of Shadow قسمت اول - فیلم

گابریل دروازه برای ورود به زندان دیوی به اسمForgotten Oneکه قصد داره دنیا نابودکنه بازمیکنه،ولی لارا بهش میگه اگه انسانی داخلش بشه،میمیره مگراینکه تاریکی داشته باشی و بهش میگه خونش بمکه،و این باعث تغییر درگابریل ورفتن روحش میشه ولی درنهایت خود لارا هم دراثر این کارمیمیره movie-film-فیلم بازی-تریلر گیم- video-game-عکس-میکس-موزیک-گیم پلی-یوتیوب-Subtitle-gameplay-trailer-anime-تریلر بازی-باحال-music

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :