در حال بارگیری پلیر . . .

ای ایران ایران با صدای ماندگار استاد محمد نوری - فیلم

♫♫ در روح و جان من ، می مانی ای وطن به زیر پا فتد آن دلی ، که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ، ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو ، همه جهان نیارزد در روح و جان من ، می مانی ای وطن به زیر پا فتد آن دلی ، که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ، ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو ، همه جهان نیارزد ای ایران ایران ، دور از دامان پاکت دست دگران ، بد گهران ای عشق سوزان ، ای شیرین ترین رویای من ، تو بمان ، در دل و جان

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :