در حال بارگیری پلیر . . .

مبارزه تریش با برال - فیلم

هرچی گشتم مبارزه تریش با سانکتوس رو پیدا نکردم. با ورجیل و دانته و لیدی داشت اما با تریش نداشت حتی اگه با تریش توی سرزمین خونین بری، سانکتوس واست نمیاد. اگه گفتین چرا؟

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :